O školní jídelně

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance školy.

STRAVOVÁNÍ - strávník se přihlašuje ke stravování ve školní jídelně alespoň jeden den předem, zákonný zástupce žáka vyplňuje na začátku školního roku přihlášku ke stravování. V době nemoci nemá přihlášený nárok na stravu, výjimkou je první den nemoci.

PLACENÍ STRAVNÉHO - V měsíci dubnu se vybírá záloha na červen, vyúčtování proběhne v září, u žáků opouštějících školu v červnu každého roku. Platba stravného se provádí v hotovosti, vždy za odebrané obědy v minulém měsíci. Informace na tel. čísle 733 511 265.

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ - se provádí vždy den předem, nejpozději do 7.00 h toho dne, osobně nebo telefonicky na tel.čísle 733 511 265. Strava se mimo jídelnu nevydává. Výjimku povolí vedoucí školní jídelny v případě, má-li se zabezpečit stravování nemocného žáka v první den jeho onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit. Stravu je v tomto případě nutné odebrat do vlastních nádob do 12.45 hodin.

Úřední hodiny školní jídelny jsou denně od 6.30 do 14 hodin.

Additional information