Zaměstnanci

Základní škola

Pedagogové:

 • Jindra Bromová – učitelka AJ - II.třída
 • Mgr.Lenka Glückseligová– třídní učitelka I.třídy
 • Mgr. Irena Hronková– třídní učitelka III.třídy
 • Mgr.Petra Lusková - učitelka ve II.třídě (Aj, Prv, Tv, Vv, Pv)
 • Mgr. Zdeněk Vorel – ředitel školy, třídní učitel II.třídy (2.+3.roč.)

Zaměstnanci:

 • Miluše Schejbalová – školnice

Školní družina

 • Mgr. Petra Lusková– vychovatelka

Mateřská škola

Pedagogové:

 • Hana Častová Svítivá - vedoucí učitelka
 • Věra Neužilová – učitelka
 • Mgr. Jana Škopková - učitelka
 • Veronika Koželoužková - asistentka pedagoga

Zaměstnanci:

 • Hana Hošková - školnice
 • Alena Škopková – školnice
 • Eliška Doulová - školní asistentka

Školní jídelna

 • Jitka Ulíková – vedoucí školní jídelny a kuchařka
 • Eva Maroušková - kuchařka