Testy KALIBRO

V únoru tohoto roku prošli žáci 5.roč. ZŠ Malenice již tradičně testy firmy KALIBRO.

Tyto testy slouží hlavně jako nástroj sebehodnocení škol, tříd
a jednotlivých žáků, v žádném případě nejsou zahrnovány
do klasifikace žáků. Spolu s testy SCIO patří mezi nejčastěji používané testy na všech stupních škol.

         Žáci vyplňovali testy z českého jazyka, matematiky a humanitního základu (vyučující Mgr. Irena Hronková), testováni byli z i z anglického jazyka (vyučující Bc. Jindra Bromová).

        Naše škola v tomto roce v celostátním průměru dosáhla opět nadprůměrných výsledků. V anglickém jazyce obsadila místo v 1.desetině škol, v matematice v 2.desetině, v českém jazyce ve 3.desetině, pouze v humanitním základu jsme skončili těsně pod průměrem v 6.desetině zúčastněných škol.

         Za výborné výsledky patří poděkování všem vyučujícím a samozřejmě i všem žákům 5.ročníku, kteří se testování zúčastnili a dokázali, že získané znalosti dokáží tvůrčím způsobem i uplatnit.

         Podrobné informace jsou uveřejněny do konce školního roku na stránkách http://kalibro.sweb.cz/Broz595.pdf
.

Additional information