Zápis do 1.třídy pro školní rok 2021/2022

proběhne dne 15.dubna 2021 v době od 16 do 18 h, a to tak, aby v budově školy bylo přítomno vždy jen jedno dítě, 1 zákonný zástupce a 1 pedagog, po dobu přibližně 20 min.

 

 

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření
v době konání zápisů, bude zápis organizován tak, aby umožňoval i distanční průběh
a zároveň vycházel vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin.

Rodiče žádající o přijetí k povinné školní docházce v ZŠ Malenice podají
Žádost o přijetí k povinné školní docházce, doplněnou Dotazníkem pro rodiče žáka 1.roč. ZŠ a kopií rodného listu dítěte vedení školy v období od 1.4.
do 12.4.2021 následujícími způsoby:

1. datovou schránkou do datové schránky školy t77mfc2

2. e-mailem na adresu školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Žádost musí být opatřena
   uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostou přílohu).

3. vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost poštou, na adresu
   ZŠ a MŠ Malenice, Na Návsi 31, 387 06 Malenice

4. osobně, do poštovní schránky na téže adrese

Totéž platí i pro rodiče, žádající o odklad školní docházky. V tomto případě musí být žádost doložena originálem doporučení dětského lékaře
a poradenského zařízení (nutná jsou obě doporučení).

Pokud rodiče potřebné tiskopisy již neobdrželi v MŠ, jsou ke stažení
na webových stránkách školy
www.skolamalenice.cz, v sekci Základní škola-Dokumenty, případně k osobnímu vyzvednutí ve
škole po předchozí telefonické domluvě.

Zároveň rodič telefonicky potvrdí čas pro zápis, který si vybral a dostaví se přesně v tuto dobu s dítětem k zápisu tak, aby se v budově školy a jejím okolí vyskytovali
jen po nezbytně nutnou dobu.

Po obdržení žádosti, posouzení, zda obsahuje všechny náležitosti
a uskutečněném prezenčním zápisu, obdrží zákonný zástupce do 30 dnů dálkovým způsobem rozhodnutí o přijetí k povinnému školní docházce. Z tohoto důvodu dopište, prosím, na žádost svou kontaktní e-mailovou adresu.  

V Malenicích, 15.3.2021                                   Mgr.Zdeněk Vorel, ředitel školy

Additional information