Historie školy

První písemné zprávy o škole v Malenicích jsou ze 17. století. V roce 1640 se připomíná první zdejší známý učitel Daniel Tesař. Zpočátku měla škola pouze jednu třídu, v roce 1877 byla otevřena druhá a v roce 1885 třetí. Ve stejném roce však do vývoje malenického školství zasáhl citelně požár, při němž stará škola (čp. 2) umístěná v těsném sousedství kostela, shořela.

Dne 15. prosince 1889 se členové místní školní rady na své schůzi usnesli, že na jaře 1890 bude započato se stavbou nové školní budovy. Od Václava Paucha byl koupen na návsi dům č. 31 a v březnu 1890 se začalo s bouráním starého stavení. Již 12. října 1890 se konalo slavnostní svěcení nové školy, 13. října 1890 zde pak bylo zahájeno pravidelné vyučování. Ve školním roce 1903/04 měla škola dokonce 4 třídy, ovšem počet žáků se snížil zmenšením školního obvodu otevřením škol v Zálezlech a posléze i v Lčovicích.

Po 2. světové válce počet tříd stále klesal, nové socialistické zřízení malým školám nebylo nakloněno, přesto se podařilo přičiněním místních občanů školu, i když nakonec pouze jednotřídní, udržet. Postupně pak přibyla druhá třída a po velké rekonstrukci v roce 1995, při níž byla vyměněn střešní plášť, zateplena fasáda, zrekonstruován interiér tříd a tělocvičny, dosáhla v roce 2000 současného stavu, tedy trojtřídky.

Additional information