O školní jídelně

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance školy. V roce 2020 proběhla úplná rekonstrukce školní kuchyně a vybavení moderní technologií, v roce 2021 byla zahájena výstavba nového pavilonu, určeného pro jídelnu žáků základní školy.

STRAVOVÁNÍ - strávník se přihlašuje ke stravování ve školní jídelně alespoň jeden den předem, zákonný zástupce žáka vyplňuje na začátku školního roku přihlášku ke stravování. V době nemoci nemá přihlášený nárok na stravu, výjimkou je první den nemoci, kdy si strávník může odebrat stravu do vlastních nádob.

PLACENÍ STRAVNÉHO - Bezhotovostní. Školní jídelna inkasuje z účtu strávníka částku za odebranou stravu v uplynulém měsíci. Zákonný zástupce strávníka si zřídí souhlas s inkasem pro účet č.2601431665/2010
v částce 1.000,- pro každé dítě za měsíc. Informace na tel. čísle 733 511 265.

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ - se provádí vždy den předem, nejpozději do 7.00 h toho dne, osobně nebo telefonicky na tel.čísle 733 511 265. Strava se mimo jídelnu nevydává. Výjimku povolí vedoucí školní jídelny v případě, má-li se zabezpečit stravování nemocného žáka v první den jeho onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit. Stravu je v tomto případě nutné odebrat do vlastních nádob do 12.45 hodin.

Úřední hodiny školní jídelny jsou denně od 6.30 do 14 hodin.

Additional information