Projekty

Projekt Školní mléko

 • podpora zdravého stravování
 • zahájen v roce 2001
 • spolupráce s firmou Madeta, a.s.
 • každoročně prodlužován

Projekt Recyklohraní

 • ochrana životního prostředí
 • sběr a separace odpadu
 • spolupráce se systémy ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN

Projekt Ovoce a zelenina do škol

 • podpora zdravého stravování
 • zahájen v roce 2010
 • spolupráce s firmou Madeta, a.s.
 • každoročně prodlužován

Grant Šance pro venkovské školy

 • zaměření na EVVO výchovu
 • zahájen v roce 2009
 • ukončen v roce 2012

Grant EU peníze školám

 • vytváření digitálních učebních materiálů
 • modernizace IT vybavení školy
 • zahájen v roce 2011
 • ukončen březen 2014

Grant Šance pro venkovské školy 2

 • zaměření na technickou zručnost
 • zahájen 1.září 2013
 • ukončen prosinec 2014

Grant Šablony    2017-2019

 • zaměření na personální podporu výuky a práci se žáky vyžadujícími podporu
 • č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004220
 • zahájen 1.září 2017
 • ukončen 31.srpna 2019

Grant Šablony    2019-2021

 • zaměření na personální podporu výuky a práci se žáky vyžadujícími podporu
 • č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012514
 • zahájen 1.září 2019
 • ukončen 31.srpna 2021

Grant Šablony    2021-2023

 • zaměření na personální podporu výuky a projektové dny ve výuce
 • č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020056
 • zahájen 1.září 2021
 • ukončen 30.června 2023

Operační program J.A.Komenský   
2023-2025

 • zaměření na personální podporu výuky a inovativní vzdělávání
 • č. CZ.02.02.03/00/22_002/0005938
 • zahájen 1.září 2023
 • bude ukončen 31.prosince 2025

Projekt Doučování žáků škol

 • realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy
 • reakce na potřebu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem
  v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách
  během pandemie covid-19
 • zahájen 1.září 2021, ukončen byl 31.srpna 2022, od 1.9.2022 pokračování, ukončení 31.12.2022, 3.etapa začala 1.1.2023, ukončena byla 31.8.2023

Projekt Prevence digitální propasti

 • realizace investice 3.1. Inovace ve vzdělávání přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.
 • 1. etapa zahájena 1.ledna 2022, ukončena 31.prosince 2022
 • 2. etapa zahájena 1.ledna 2023, ukončena bude 31.prosince 2023

 

Additional information