Projekty

Projekt Školní mléko

 • podpora zdravého stravování
 • zahájen v roce 2001
 • spolupráce s firmou Laktea, o.p.s. a Madeta, a.s.
 • každoročně prodlužován

Projekt Recyklohraní

 • ochrana životního prostředí
 • sběr a separace odpadu
 • spolupráce se systémy ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN

Projekt Ovoce a zelenina do škol

 • podpora zdravého stravování
 • zahájen v roce 2010
 • spolupráce s firmou Bovys, s.r.o.
 • každoročně prodlužován

Grant Šance pro venkovské školy

 • zaměření na EVVO výchovu
 • zahájen v roce 2009
 • ukončen v roce 2012

Grant EU peníze školám

 • vytváření digitálních učebních materiálů
 • modernizace IT vybavení školy
 • zahájen v roce 2011
 • ukončen březen 2014

Grant Šance pro venkovské školy 2

 • zaměření na technickou zručnost
 • zahájen 1.září 2013
 • ukončen prosinec 2014

Grant Šablony 2   2017-2019

 • zaměření na personální podporu výuky a práci se žáky vyžadujícími podporu
 • č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004220
 • zahájen 1.září 2017
 • ukončen 31.srpna 2019

Grant Šablony 2   2019-2021

 • zaměření na personální podporu výuky a práci se žáky vyžadujícími podporu
 • č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012514
 • zahájen 1.září 2019
 • bude ukončen 31.srpna 2021