Cena stravného

Od 1. 1. 2019 jsou stanoveny ceny odebíraných jídel takto:

MŠ poloden 25,- Kč od 1.11.2021   31,- Kč
MŠ celoden 31,- Kč                        36,- Kč
ZŠ 1.-4.roč. 22,- Kč                        28,- Kč
ZŠ 5.roč. 24,- Kč                        30,- Kč

Stravné se vybírá bezhotovostně, inkasem z účtu. Zákonní zástupci strávníků povolí inkaso z účtu: 2601431665/2010 v částce 1.000/1dítě/1 měsíc.

 

Additional information