Cena stravného

Od 1. 4. 2012 jsou stanoveny ceny odebíraných jídel takto:

MŠ poloden 23,- Kč
MŠ celoden 28,- Kč
ZŠ 1.-4.roč. 20,- Kč
ZŠ 5.roč. 22,- Kč

Stravné se vybírá v hotovosti, vždy následně, za skutečně odebraná jídla.
V druhé polovině měsíce dubna, společně s březnovým stravným, však vybíráme zálohu na měsíc červen. U žáků přestupujících ze ZŠ a MŠ Malenice do jiných škol bude vyúčtování měsíce června provedeno do 30. 6., u ostatních v měsíci září.

Additional information