Cena stravného

Od 1. 4. 2012 jsou stanoveny ceny odebíraných jídel takto:

MŠ poloden 23,- Kč
MŠ celoden 28,- Kč
ZŠ 1.-4.roč. 20,- Kč
ZŠ 5.roč. 22,- Kč

Stravné se vybírá bezhotovostně, inkasem z účtu. Zákonní zástupci strávníků povolí inkaso z účtu: 2601431665/2010 v částce 1.000/1dítě/1 měsíc.

Od 1.1.2019 zvyšujeme ceny stravného takto:

MŠ poloden 25,- Kč
MŠ celoden 31,- Kč
ZŠ do 10 let 22,- Kč
ZŠ nad 10 let 24,- Kč

Additional information