O školní družině

Výchovně - vzdělávací činnosti

SPORTOVNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST - různé pohybové hry, míčové hry, fotbal, vybíjená, jednoduchá cvičení na nářadí v tělocvičně, cvičení s náčiním (švihadla, obruče), pobyt v přírodě, vycházky s různým zaměřením

PRACOVNÍ A VÝTVARNÉ ČINNOSTI - malujeme obrázky, vyrábíme závěsné motivy, plastické figurky, hračky, dárečky, přáníčka

Zajímavé akce ŠD

  • vánoční turnaj ve vybíjené
  • branná hra Šipkovaná
  • zimní závody na bobech
  • celoodpolední hry na kadeřnický a kosmetický salon a na kuchaře
  • maškarní karneval
  • hudebně pohybové vystoupení na vánoční besídce
  • hudebně pohybové vystoupení na besídce ke Dni matek