Současnost školy

V roce 1995 proběhla velká rekonstrukce školní budovy, při níž byl vyměněn střešní plášť, zateplena fasáda, zrekonstruován interiér tříd a tělocvičny, v roce 2000 byla škola rozšířena o třetí třídu. V podkroví školy kromě jedné třídy vznikly i samostatné prostory pro školní družinu se sociálním zázemím. V roce 2003 byl vydlážděn školní dvůr a v roce 2007 na školní zahradě vybudováno rozsáhlejší sportoviště pro školní děti. Moderní vybavení školy financovaly kromě zřizovatele i granty Šance pro venkovské školy a EU peníze školám (interaktivní tabule, informační koutek, mobilní počítačová učebna). V roce 2022 byla dána do provozu nová školní jídelna.

Základní škola a Mateřská škola Malenice je málotřídní škola s 5 postupnými ročníky ve třech třídách. Žáci prvního ročníku se učí samostatně, žáci 2.ročníku jsou spojeni s ročníkem třetím, v další třídě jsou pak spojeny skupiny 4. a 5. roč.. Budovy a prostory školy jsou stavěny pro kapacitu 50 žáků.

Škola je spádovou školou pro Malenice, Straňovice, Zlešice a část obce Lčovice, do školy však docházejí i děti z obcí mimo spádovou oblast (Volyně, Strakonice).

Škola je umístěna ve středu obce, v ideálním dosahu ze všech částí obce, od vlakového nádraží i autobusové zastávky.

Additional information