Kroužky ve školním roce 2023/2024

Nabídka kroužků

 Keramika - pondělí 14:30 - 16:00 h  1x za 14 dnů, liché týdny, vedoucí J.Slepičková

Pohybové hry - úterý 15:00 - 15:45 a středa 15:00 - 15:45 h, vedoucí A.Koubová

Anglická konverzace - mladší - čtvrtek 14.30 - 15.15 h

                                       starší - čtvrtek 15.15 - 16.00 h, vedoucí A.Honosková 

Poplatek 300,- Kč/pololetí za každý kroužek , minimální počet přihlášených žáků 5,   
v keramickém kroužku pak maximální počet přihlášených 6, z důvodu malé kapacity keramické dílny.

Zákonný zástupce žáka vyplní závaznou přihlášku, po dobu jednoho pololetí je pak docházka povinná.

Soutěž ve sběru léčivých bylin

Sbírejte léčivé byliny uvedené v seznamu a vyhrajete zajímavé ceny

 

Nenech to být

Naše škola se přihlásila do projektu NNTB (Nenech to být). Po stisknutí odkazu https://nntb.cz/s/4lxhl se objeví stránka, na níž může žák nebo rodič zcela anonymně nahlásit jméno žáka, který se ve škole necítí dobře, má problémy se spolužáky, zaměstnanci školy, v rodině apod. a chtěl by pomoci jeho stav změnit. Škola se pak těmiti podněty bude zabývat.
Doufám však, že se objeví pouze vážně míněné zprávy a této možnosti se nebude zneužívat. Výstupy z tohoto webu by pak ztratily důvěryhodnost a případnému potřebnému žákovi by se pak třeba nedostalo potřebné pomoci.

Zdeněk Vorel, ředitel školy

Additional information