Soutěž ve sběru léčivých bylin

Sbírejte léčivé byliny uvedené v seznamu a vyhrajete zajímavé ceny

 

Kroužky ve školním roce 2021/2022

Nabídka kroužků

 

V 2. pololetí školního roku 2021/2022 nabízíme tyto kroužky:


Keramika – pondělí , 1x za 14 dnů,  15-16.30 h, vedoucí J.Slepičková
Pohybové hry – úterý 15-15.45 h hoši, středa 15-15.45 h dívky, vedoucí A.Koubová
Mažoretky – pro nedostatek účastníků nevyhlašujeme

Poplatek 300,- Kč/pololetí za každý kroužek (poplatek za 1.pololetí bude použit na úhradu 2.pololetí), minimální počet přihlášených žáků 5.
Zákonný zástupce žáka vyplní závaznou přihlášku, po dobu jednoho pololetí je pak docházka povinná.

Nenech to být

Naše škola se přihlásila do projektu NNTB (Nenech to být). Po stisknutí odkazu https://nntb.cz/s/4lxhl se objeví stránka, na níž může žák nebo rodič zcela anonymně nahlásit jméno žáka, který se ve škole necítí dobře, má problémy se spolužáky, zaměstnanci školy, v rodině apod. a chtěl by pomoci jeho stav změnit. Škola se pak těmiti podněty bude zabývat.
Doufám však, že se objeví pouze vážně míněné zprávy a této možnosti se nebude zneužívat. Výstupy z tohoto webu by pak ztratily důvěryhodnost a případnému potřebnému žákovi by se pak třeba nedostalo potřebné pomoci.

Zdeněk Vorel, ředitel školy

Additional information