Zaměstnanci

Základní škola

Pedagogové:

 • Jindra Bromová – učitelka AJ - III.třída
 • Mgr. Petra Frnochová - třídení učitelka I.třídy
 • Mgr.Lenka Glückseligová– třídní učitelka II.třídy
 • Mgr. Irena Hronková – učitelka ve III.třídě (Př, Vl, Pv), asistentka pedagoga
 • Anna Koubová - učitelka ve III.třídě (Tv)
 • Mgr.Petra Křešničková - učitelka ve II.třídě (Aj) a III.třídě (Vv)
 • Bc.Michaela Pilnáčková - asistentka pedagoga
 • Mgr. Zdeněk Vorel – ředitel školy, třídní učitel III.třídy

Zaměstnanci:

 • Miluše Schejbalová – školnice

Školní družina

 • Anna Koubová– vychovatelka

Mateřská škola

Pedagogové:

 • Hana Častová Svítivá -  učitelka
 • Věra Neužilová – učitelka
 • Mgr. Jana Škopková - vedoucí učitelka
 • Eliška Doulová - asistentka pedagoga

Zaměstnanci:

 • Hana Hošková - školnice
 • Alena Škopková – školnice

Školní jídelna

 • Jitka Ulíková – vedoucí školní jídelny a kuchařka
 • Eva Maroušková - kuchařka