Zápis do MŠ a 1.třídy ZŠ

Zápis do 1.třídy ZŠ pro školní rok 2023/2024 se bude konat ve čtvrtek 13.4.2023 od 16.00 do 18.00 hodin. S sebou, prosím, přineste vyplněný dotazník a žádost (obdržíte v MŠ, případně stáhnete na našem webu v záložce Základní škola-Dokumenty), občanské průkazy obou rodičů a rodný list dítěte. Pokud budete žádat o odklad školní docházky, je vhodné objednat se do poradenského pracoviště (většinou Pedagogicko psychologická poradna Strakonice) a nechat si tam a u dětského lékaře  vystavit doporučení odkladu.

Zápis do Mateřské školy Malenice pro školní rok 2023/2024 proběhne ve středu 3.5.2023 od 10:00 do 11:00 h. Potřebné tiskopisy obdržíte v MŠ během měsíce dubna, případně v den zápisu.

Additional information